Vad vi kan

Entreprenadrätt

Vi företräder såväl entreprenörer som beställare i samtliga faser av entreprenadprojekt. Bland annat kan vi biträda med att upprätta och granska förfrågningsunderlag, bedöma risker och ansvarsfördelning, samt bistå med löpande projektrådgivning. Om du vill ha hjälp med att göra en bedömning av vilken risk du tar och vad det kan innebära ekonomiskt så kan du vända dig till oss. Du är självklart också välkommen om du har hamnat i problem eller tvist.

Tvistelösning

Många tvister förliks under resans gång, andra drivs till rättsligt avgörande i domstol eller inför skiljenämnd. Vi har mångårig erfarenhet av att driva komplexa tvister i såväl allmän domstol som inför skiljenämnd.

Offentlig upphandling

Många stora byggprojekt handlas upp av kommuner och andra offentliga beställare. Vi erbjuder rådgivning till upphandlande myndigheter och entreprenörer/leverantörer inom offentlig upphandling. Vi kan hjälpa dig att bedöma förfrågningsunderlag, utvärderingskriterier, rättigheter och skyldigheter. Vi biträder även entreprenörer och leverantörer med granskning av anbud inför anbudsinlämning samt med överprövnings- och skadeståndsprocesser. 

Utbildningar

Utöver den rena advokatverksamheten håller vi även utbildningar inom våra verksamhetsområden. Ökad kunskap leder till minskad riskexponering och därmed till bättre affärer. Genom oss kan du gå kurser i entreprenadjuridik (till exempel AB 04 och ABT 06), offentlig upphandling, köprätt och avtalsrätt. Vi anpassar utbildningen så att den blir relevant för dig och ditt företag, till exempel genom att ta upp specifika frågor ur företagets pågående projekt.

Genom åren har vi medverkat vid ett stort antal utbildningstillfällen och våra utvärderingar visar att deltagarna är mycket nöjda med såväl innehåll som kursledare samt att deltagarna anser att utbildningen ger kunskap som de har stor användning för i sitt arbete. Vi tillämpar därför "nöjd-kundgaranti", vilket innebär pengarna tillbaka om utbildningen inte motsvarade förväntningarna.