Om oss

År 1969 grundade advokat Arne Wedsberg den verksamhet som idag är Advokatfirman Wedsberg. Vi är specialiserade på entreprenadjuridik. Hos oss kan du utöver entreprenadrättsliga frågor få hjälp med kommersiella avtal, fastighetsrättsliga frågor och tvistlösning. Vi arbetar också med offentlig upphandling och har särskild kunskap om och erfarenhet av entreprenadrättsliga upphandlingar. 

Vi företräder såväl stora som små entreprenörer och underentreprenörer samt ett flertal kommuner och kommunala bolag, ett av världens största säkerhetsföretag, ett av världens största infrastrukturföretag, företag inom medicinteknik och en nordisk bank.


Det är vi som arbetar på Advokatfirman Wedsberg: