Om oss

År 1969 grundade advokat Arne Wedsberg den verksamhet som idag är Advokatfirman Wedsberg. Vi är specialiserade på juridiska frågor som rör byggentreprenader. Hos oss kan du få hjälp med till exempel avtal, tvister och frågor kring fel i fastighet. Vi arbetar också ofta med offentliga upphandlingar, eftersom många stora byggprojekt handlas upp av kommuner och andra offentliga beställare. Våra klienter är såväl entreprenörer som privatpersoner och vi har även en hel del uppdrag åt olika kommuner.

Utöver den rena advokatverksamheten håller vi även utbildningar i juridik, så att du själv skall kunna förutse och lösa en del av de problem som du kan ställas inför. 

Det är vi som arbetar på Advokatfirman Wedsberg: